Интелектуална собственост и методи за нейната оценка

В съвременното законодателство има такъв термин,като интелектуална собственост. Наскоро този правен термин започна да се използва по-често, защото има постоянни въпроси относно авторското право и сродните му права. За да можете да разрешите такива конфликти, трябва да знаете правното основание.

Интелектуалната дейност е нещо специалноПосоката на работата, резултатът от която не винаги може да бъде почувствана или реализирана. Но, въпреки това, това е същата собственост, както всеки друг материален предмет или нещо подобно. Всичко, което представлява определена стойност, може да се превърне в причина за конфликти, а в някои случаи интелектуалната собственост е силно ценена. В този случай става дума за продукти или за някои резултати от човешката интелектуална дейност.

От правна гледна точка този терминсе отнася до всички права, които едно лице или цялото дружество притежава. Това лице или компания съответно се нарича носител на права. Само тези, които имат всички интелектуални права, ще разполагат с тази собственост.

Както вече беше споменато, в съвременния святинтелектуалната собственост представлява определена стойност, защото може да генерира доход, понякога доста висок. В тази връзка е необходимо за защита и правната валидност на собственост и притежание на правата за използване, тъй като за разлика от материалния обект, продукти на интелектуална дейност като цяло са нематериални и лесно могат да бъдат използвани от други хора, включително с цел получаване на доход.

Правна оценка и определяне на границите на прилагане на законите

Концепцията за интелектуална собственост включваняколко основни сорта продукти и документи, които законно осигуряват правата на дадено лице или организация. Тези документи могат да бъдат получени след извършване на съответните процедури за оценка. Основната цел е да се направи опит за цялостна оценка на интелектуалната собственост обективно и точно, да се определи нейната стойност и да се определят правата на дадено лице.

В Русия съществуват стандарти за оценка на всичкисобственост на MKSOI, според която се извършва оценка на интелектуалната собственост. Изискванията на американските и руските общества на оценителите, както и Международната асоциация на оценителите са взети под внимание.

Видове интелектуална собственост

Предметът на оценката в този случай еконкретен резултат от творческата дейност. В това си качество могат да действат научни и технически постижения, професионални тайни и знания, проекти за дизайн, книги, музика, филми и др. Процедурата има за цел да определи възможните им разходи по отношение на значимостта и материалната полза за собственика.

Собствеността на даден имот е определенаспециални документи. Патентът определя правото на собствени изобретения, а също така дава право да се използва по тяхна преценка и да получават доходи. Лицензът е документ, който разрешава извършването на дейност с използването на определени продукти за интелектуална собственост, въпреки че не дава право на собственост.

В категорията продукти на творческата дейностмогат да получат и различни търговски марки и марки, рекламни лозунги и т.н. Често те също се оценяват и патентовават, за да се ограничи използването на трети страни. Авторското право и сродните му права започват да работят, когато става въпрос за книги, музика, филми и други продукти. Тази интелектуална собственост причинява най-често конфликти.

</ p>
хареса:
0
Свързани статии
Член 138 от Гражданския кодекс
Как да кандидатствате за гараж и земя
Методи за оценка на ефективността на инвестициите
Методи за оценка на риска
Общинска собственост
Оценка на персонала - важен етап в процеса
Форми на имущество и тяхната класификация
Какви инвестиции трябва да бъдат инвестирани?
Методи за оценка на персонала
Популярни публикации
нагоре